Personlig utveckling

För att hantera våra förändringar i livet och nå livskvalitet så behöver vi kunskap, vilja och handling.

Livsstilsförändringar skapar inre hinder

Livsstilsförändringar kan vara att drabbas av arbetslöshet, sjukdom, dödsfall, skilsmässa, separationer eller konflikter mm.

Att livet inte blev eller kommer att bli som vi tänkt oss. Detta tillstånd gör att vi ofta går igenom en känsla av sorg över att vi inte längre har det vi en gång hade. Inte helt ovanlig är att vi också intalar oss att vi mår under omständigheterna bra och kämpar vidare utan att känna glädje.

Hur ska vi då få rätt verktyg för att hantera situationen och gå vidare? 

För att förstå hur inre hinder skapas kan du få verktyg för att lyckas, att få den livskvalitet som du vill uppnå i livet!

Symptomen för obearbetad sorg är många gånger samma som vid Stress och nedstämdhet.

Här kan du läsa mer om hur du tar bort inre hinder.

HSP - Highly sensitive personality - ett personlighetsdrag Högkänsliga tillhör en grupp människor som oftast är väldigt kreativa, entreprenörer, konstnärer, artister mm. Här får du läsa mer och även ta del av tips och göra självtest för att se om just du är HSP.