Executive Coaching - ledningsgrupper

Att lyckas som ledare är att utgå från dig själv, att tydligt se dina inre värderingar, attityder och beteenden.

Att jobba med sitt ledarskap gör skillnad. Många ledare går utbildningar inom chef- och ledarskap för att skapa förändring men för att få till en bestående förändring så krävs att vi får stöttning med att omsätta utvecklingen i praktiken. 

Genom Executive Coaching kan du stärka ditt personliga ledarskap eller din ledningsgrupp som möjliggör att lättare leda andra och nå era företagsmål. 

Exempel på utvecklingsområden:

- Utveckla er ledningsgrupp med samsyn kring målsättningar och strategiskt arbetssätt

- Ny som chef

- Fokus på balans mellan personalorienterat ledarskap och produktionsresultat.

- Hantera medarbetare och konflikter

- Sätta mål och skapa motivation

- Delegera

- Omplaceringar eller organisationsförändringar mm

Coaching passar också för ledningsgrupper som vill utveckla sitt arbetssätt och skapa tydligare och snabbare resultat.

För att höra mer om upplägg och samarbete välkommen att fylla i formuläret nedan.

Läs gärna mer om Ledarutveckling och Coaching

Välkommen!