Ledarutveckling med fokus på hållbart ledarskap

Idag ställs det högre krav på ledarskap med anledning av den nya lagstiftningen kring psykosocial arbetsmiljö.

                             Att träna emotionella intelligens och att utveckla attityd- och beteende förändring skapar framgångsrika företag. 

Inre ledarskapet - de hållbara ledarskapet

Att vara chef är inte detsamma som att vara ledare - vad är det då som gör skillnad?

Idag ställs högre krav på dig som chef, att bidra med egenskaper som gör att människor och arbetsmiljöer blir hållbara, motivera till prestation, skapa bra relationer och delaktighet.

I detta ledarprogrammet utvecklas ditt självledarskap men också det personalorienterade ledarskapet. Ett hållbart ledarskap som skapar hållbara organisationer.

Att träna dessa perspektiv ökar goda chanser till minskad: sjukfrånvaro och förtidspensionering, minskad ångest, emotionell uttröttning och stress, ökas arbetstillfredsställelse, psykiskt välbefinnande. Källa: Forte

Utgångspunkten för att skapa en hållbar arbetsmiljö.

Att träna det som gör skillnad för dina medarbetare, din arbetsplats och dig själv. Att genomgå ett ledarutvecklingsprogram kan ge vissa verktyg för hur du utveckar ditt ledarskap och dig själv i din yrkesroll och din verksamhet. 

Du gör också en personlig resa där du får insikter kring dina egna drivkrafter, verktyg för att hantera olikheter och skapa trygghet som ledare.

Bli medveten om hur känslor skapar tankar och handling med hjälp av mindfulnessbaserade övningar.

Att utveckla attityder och beteenden kopplat till värderingar genom ska ACT - Acceptance and Commitment Training. 

Att skaffa sig kunskaper kring "Vad är Coachande ledarskap och vad krävs?". Hur bemöter du din organisation utifrån ett coachande ledarskap? När fungerar ett coachande ledarskap och när fungerar det inte?

Att möjliggöra en skattning på dina utvecklingsområden utifrån ett ledningsperspektiv och en 360 graders feedback för att identifiera dina utvecklingsområden.

Detta utgör en bra grund för dina personliga utvecklingsområden inom ditt ledarskap men också hur du som ledare ska utveckla din verksamhet.

Du skapar insikter om dig själv som gör att du utvecklas både i ditt yrkesliv och privat.

"Ledarskap och chefskap är bara ord - vi leder genom att vi inser att vi är människor som möter människor." 


Läs mer om Executive Coaching 

Nyfiken på hur vi jobbar med ledarskap?

Välkommen att boka ett förutsättningslöst samtal kring dina eller era utmaningar!