MindfulCoaching

Mindfulness i kombination med Coaching kan hjälpa dig att bättre nå dina mål ...

Mindfulness kan i kombination med Coaching hjälpa dig att lättare nå dina mål. Med konkreta verktyg från mindfulness förhållningssätt så utvecklar du en större förmåga att skapa fokus och närvaro samt synliggöra det som är mest viktigt för dig. Mindfulness tränar vår hjärna att öka förmågan att reglera vårt känslocentra och i sin tur synliggör hur vi tänker och agerar. Det gör att vi lättare kan skapa förutsättningar för starkare självmedkänsla, förmåga att ta rätt beslut och följa vår intuition. Jag använder mindfulness i Coaching där det passar och kan vara lämpligt.

För dig som är coach idag eller arbetar med coachande samtal exempelvis i en hr roll, som chef eller med ledarutveckling utbildar jag och föreläser om hur du kan sätta igång med mindfulness och dess  praktiska verktyg i din coachande roll.

Läs mer om mindfulness 

Boka en workshop med föreläsning om hur du kommer igång

Boka

Välkommen att boka eller kontakt mig här