Kundreferenser och referensuppdrag

Carolina Klockare Gullesjö

KonsultChef / Dfind IT

"Linda har ett behaglig sätt att locka fram de lösningar och insikter man själv har. Hon ställer rätt frågor och öppnar upp för ett eget resonemang. Man känner sig trygg i att man, även om frågeställningen känns svår från början, kommer att komma framåt och få med sig rätt verktyg på vägen."

Namn: Anna Nilsson

"Vid mitt första möte med Linda var jag kraftigt deprimerad. En längre tids arbetslöshet och många bakslag hade fullständigt sänkt mig som person. Jag var i stort behov av hjälp.

Linda har lyckats under de flertalet veckor som vi samtalat med att lyfta mig och få mig att blicka framåt. Hon har fått mig till att stanna upp och att se vad jag verkligen vill med mitt liv. Vi har jobbat med hela mig, inte bara ett specifikt problem. Det är många bitar som börjat falla på plats och coachningen har varit en välbehövlig period för eftertanke.

Inför varje träff har Linda gett mig uppgifter som vi sedan byggt vårt samtal på, men det har alltid funnits öppningar att vid varje session prata om sådant som tyngt mig för tillfället.

Linda har gett mig redskap till att hantera min tillvaro som jag kommer ha nytta av hela mitt liv.

Jag kan varmt rekommendera Linda som coach. Hon är varm, bra på att lyssna av och inkännande på vad som behövs, väldigt engagerad och en mycket klok person.

På grund av vårt geografiska avstånd, så träffades via varje gång via Skype eller telefonsamtal."

/Anna

Maria Abrahamsson

"Under hösten 2017 hade jag förmånen att få ta del av sex coaching samtal med Linda.

Jag är så nöjd! Linda är fokuserad, lyhörd, bra frågeställare med en spot on-känsla och jag upplevde en fin energi under våra samtal.

Från att ha varit lite vilse i mig själv kom jag ut som en klokare Maria.

Insikter som jag fick under och ibland efter våra samtal bär jag med mig i livet med glädje.

Jag kan varmt rekommendera Linda"

Föreläsning om MindfulCoaching

AkademiCoachstjärnan

Föreläsning på nätverksträff för coacher om MindfulCoaching.

Föreläsare - Hållbara arbetsmiljöer

FN förbundet - Startupgrowupsustain

Föreläsning om Hållbara arbetsmiljöer - Psykosocial ohälsa - stress. Mål 8 enligt Agenda 2030 på FN förbundets projekt #StartupGrowupSustain.

Yrkescoaching

Academicum

Uppdrag yrkescoachning för nyanlända akademiker för att möjliggöra praktikplats och arbetslivserfarenhet.

Workshop Etik och moral

Byggpartner i Dalarna

Föreläsning gällande etik och moral. Betydelsen av att jobba med värderingar, attityder och beteenden. Ledarskap och kulturstrategi.

Lärare/Utbildare

AkademiCoachstjärnan

Ingår i lärarpool inom utbildning och examination av coacher.