Mindfulness

 Att träna sin medvetenhet och ökad närvaro kan göra skillnad för hur väl vi mår och hanterar vårt liv och arbete. 

Vad är Mindfulness?

Mindfulnes är inte en metod det är ett sätt att vara.

Mindfulness handlar om att öka sin medvetna närvaro, att vara här och nu. Att bli bättre på att rikta sin uppmärksamhet aktivt med fokus eller öppet.

Mindfulness är inte religion. Många religioner omfattar de handlingar som mindfulness innehåller så som mediation och yogaövningar. Mindfulness har sitt ursprung ur Buddhistiska tankegångar kring förhållningsätt men är helt fristående från religiösa inslag.

Mindfulness och effekter

Genom övningar och meditation kan vi på så sätt skapa ett annat förhållningssätt till oss själva som bygger på medkänsla och acceptans. Detta möjliggör att många börjar uppleva en ökad glädje och livskvalitet.

Mindfulness har också visat sig ha mycket goda resultat på både stress, kroniskt sjuka och människor som lever med smärta. Det gör inte att smärtor och sjukdomar försvinner men det möjliggör att vi inte bara identifierar oss med smärtan utan ser flera dimensioner av oss själva än själva sjukdomen.

Användningsområden

Mindfulness används idag också inom sjukvården och företagshälsovård, idrott och ledarskapsutveckling.

Idag finns även mindfulness som ett verktyg inom arbetsplatser för att 

skapa fokus

bidra till ökad närvaro

bli mer effektiva

sänka stressnivåer

Jag hjälper företag och individer att få igång mindfulness på arbetet eller i privatlivet.

Välkommen att också boka en föreläsning eller utbildning!