Psykosocial arbetsmiljö - Stress på arbetet

Den psykosociala ohälsan i samhället ökar mer och mer. Enligt WHO är det ett av de mest ökade sjukdomstillstånden i världen. Det finns forskning som visar tydlig koppling mellan psykosocial ohälsa och arbetet.

Hur ni jobbar med arbetsmiljön på er arbetsplats gör skillnad för hur ni också uppnår framgång och levererar resultat. Idag finns det lagar och regler gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur det ska bedrivas men vad är det som faktiskt gör skillnad? Enligt forskning kan man konstatera att det är tillsammans med individen och arbetsgivarens organisatoriska förändringar som skapar bestående resultat. 

Så hur gör ni? Har ni behov av att se över hur ni hanterar stress, eller den psykosociala arbetsmiljön?

Med utgångspunkt i ledarskap och forskning kring vad som skapar stress och vad som är förebyggande arbete, får företag här hjälp att hitta nya sätt att förbättra arbetsmiljön för att satsa på sin största tillgång, dvs medarbetarna. 

Att få människor att trivas skapar framgång och kreativitet. 

Boka gärna en föreläsning eller kontakta mig för att hjälpa er kring frågor om hållbara arbetsmiljöer för er ledningsgrupp eller organisation.