Coaching

Genom coaching fördjupar man sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet. Coaching ökar dina framsteg genom att ge dig tydligare fokus och större medvetenhet om dina val.

Vad är coaching?

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. 

Coaching är inte terapi. Coaching syftar på att utvecklas framåt utifrån där du är idag.

En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coaching hjälper individer/grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem, alternativt finna nya uppslag.
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner.
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet.
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.

Coaching passar dig som:

  • vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre.
  • vill förändra en del i ditt liv.
  • har ambitioner både privat och i jobbet och som tycker båda delarna är lika viktiga

Genom EI - Coaching, sk Emotionell Intelligence Coaching, synliggör vi värderingar och tränar vår förmåga att värdesätta oss själva och andra men också att bli mer medveten om oss själv och andra. EI - Coaching har stor betydelse för att framgångsrikt utveckla chefer och ledare och på så sätt skapa bättre organisationer.

ACT - "Acceptance and Commitment Training" - sk Cognitiv Coaching. Det innebär att synliggöra beteenden och attityder och tydlig koppling till värderingar. Här ingår också att synliggöra vad vi behöver träna på för att få till en förändring, ex. vid stress.

Läs gärna mer om 

Executive Coaching

KarriärsCoaching

SäljCoaching

LifeCoaching

Eller boka coaching här

För priser och offert vänligen läs mer här eller kontakta mig