Vad skapar stress?

Stress leder ofta till svårigheter att ta beslut och minskad livslust - det gör att din handlingskraft för att orka ta dig vidare eller förändra ditt liv känns avlägset - att få konkreta verktyg för att börjar jobba med dig själv kan vara avgörande för din framtida hälsa" 

Om stress

Stress är idag ett av våra vanligaste anledningar till sjukskrivning. Idag växer antalet människor som insjuknar men också insikterna om att lösningen på hur vi ska må bättre ligger på både arbetsgivare och samhället i stort och inte bara dig som individ.

Högre och större krav från omvärld och samhället kan vara en bidragande faktor. Vår värld blir mer digitaliserad och sociala medier skapar ibland en bild som vi har svårt att relatera till med ökade krav kring prestationer och lycka.

Vi ska också många gånger vara tillgängliga under större delen av dygnet. Detta bidrar ofta till att vår tid för återhämtning många gånger är alldeles för liten i förhållande till den tid vi har tillgänglig för oss själva.

Stress symptom

Stress i sig under korta perioder är inte farligt men kan under för lång tid utan återhämtning skapa flera olika fysiska symptom så som sömnsvårigheter, dålig matsmältning, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter mm.

Leva i balans

För att skapa utrymme att se vad just du behöver kan det vara bra att få en läkares ordination men det finns även många saker du kan göra själv för att öka ditt välbefinnande. 

I grunden kan mycket av stressen bero på att vi under många år åsidosatt oss själva och tappat fokus på vad som är viktigt för oss och vad som ger oss mening i livet. 

Jag erbjuder verktyg inom mina tjänster för att skapa synlighet kring varför vi lätt hamnar i stressproblematiken och vad vi då behöver för att leva mer hållbart och i balans med oss själva.

Läs mer om mindfulness, coaching och psykosocial arbetsmiljö