google-site-verification: googled72e297c3a009264.html div id="fb-root">

Medveten Utveckling - 

Skapa viljan att utvecklas

Välkommen till Medveten Utveckling ett företag som hjälper människor och organisationer att utvecklas med målet att skapa framgång och hälsa. Med utgångspunkten att leda sig själv kan vi leda andra. Att tänka hälsopromotivt gör att verksamheter och människor lyckas bättre och skapar balans. Jag erbjuder tjänster inom organisationsutveckling för företag och personlig utveckling för individer och åtar mig även interimsuppdrag inom HR, sälj- marknad samt arbetsmiljöfrågor. Jag håller föreläsningar och kurser för företag och privatpersoner inom mina kompetensområden. Läs gärna mer om mina tjänster och referensuppdrg för vidare kontakt. 

Medvetenhet skapar förutsättning för att utvecklas. 


                            Vill du utvecklas och inspireras?

        Anmäl dig för Nyhetsbrevet!