Start up Grow up Sustain

 Ditt företag kan vara med och påverka!  
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. 

Inom ramen för FN-förbundets projektbudget för Agenda 2030 ska vi nu genomföra en utbildningsdag för Start-ups och mindre företag/organisationer i syfte att bidra till att de globala målen uppfylls genom HÅLLBAR TILLVÄXT.

HUR

Sverige vibrerar av entreprenörsanda, fantastiskt! Entreprenörsanda och grit räcker långt, men endast 1 av 10 Start-ups överlever sin 3-årsdag. Organisationer fungerar som vi människor, barndomen avgör hur vi mår resten av livet. Vi ställde oss frågan - hur kan en bättre START öka sannolikheten för HÅLLBAR tillväxt för Start-Ups (när tillgång till experter är för dyrt som småföretagare)? Dagen har specifikt fokus på 3 av målen.


Mål 5 - Jämställdhet

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen


Utbildningsdagen - Start up Grow up Sustain - ger tillgång till expertis, verktyg och nätverk där du kan vässa din pitch, story och värdegrund. Du får också möjlighet att lära dig mer om hur trygghet, tydlighet och förståelse för olikheter skapar välmående och lönsamma organisationer. Hur medvetenhet runt stress och effektiv återhämtning hjälper oss att hålla i längden eller få en djupdykning i individens värderingar.

VAD

Aktiviteter inkluderar värdeformulering, storytelling, stresshantering och inkluderande arbetsklimat. Se inbjudan med schema för detaljer och presentation av deltagare.

Välkomna till en dag full av inspiration kring hur ni och ert företag kan bidra hållbart!

Boka biljetter genom anmälan nedan!