Coaching - övningen "Livshjulet"

Är du nyfiken på vad Coaching är och vad det kan göra för dig? 

Livshjulet
Livshjulet

Livshjulet 

Många gånger så har vi en ganska klar bild över vad vi  vill utveckla i våra liv.

Inom coachingen så börjar vi med en övning  som kallas "livshjulet". Den innehåller de delar som oftast påverkar oss i vårt liv. Ekonomi, arbete, fysiskt omgivning, kärlekt, fritid/nöjde, relationer, egen utveckling, hälsa. Att kartlägga vad dessa olika delar konkret betyder för dig kan bli en start mot att uppnå dina mål.

Inom coachingen så gör vi denna övning oavsett om du är fast besluten inom vilket område som du vill utveckla, ex arbete eller hälsa.

Det övningen också gör är att den kan ge dig insikter om vilka övriga delar i ditt liv som påverkar varför du inte uppnått en del av dina mål i övriga delar av hjulet.

Du får först fylla i tre konkreta exempel på vad varje del  innehåller för just dig, ex ekonomi: bättre sparande, självförsörjande, tjäna mer pengar. Sedan gör du detta på respektive del av hjulet. När du sedan är klar med detta så får du göra en skattning från 0-10 på hur det ser ut för dig idag utifrån det du nyss har beskrivit. Och sedan gör du en avslutande uppskattning på hur du skulle vilja att det var.

Efter denna del i i övningen så tittar vi på vilka delar som kan ge en hävstångseffekt på varandra. Dvs om du vill jobba med din hälsa, behöver du kanske byta jobb, eller utveckla dina relationer? Det kan vara så att börjar du utvecklas inom ett område kan det få effekt på flera andra delar av ditt livshjul!

Detta blir oftast sedan grunden för samtalen vidare i coachingen. Utifrån detta sätter vi delmål och mål för vad just du vill uppnå!

Visst låter det spännande?

Välkommen att boka ett möte eller ring och berätta mer om dig själv och vad du vill utveckla!