Känslor och Coaching

08.02.2018

Jag fick frågan för ett tag sedan om man kan coacha någon som gått igenom en separation eller mår känslomässigt dåligt?

Mitt svar på det blev direkt: Självklart!!

Vad det i grunden handlar om är Känslor!

Känslor får oss att må på ett visst sätt och det i grunden kan skapa en massa följdkänslor så som skuld, skam osv. Många gånger vill vi helst undgå att känna det vi känner! Vi tycker att det här med känslor är jobbigt! Vi tror många gånger att vi inte får känna på ett visst sätt! Vi har ett socialiserat värderingsmönster där vi lärt oss att vi är omtyckta om vi är lyckliga och framgångsrika och det innebär att alla känslor förknippade med oro, nedstämdhet osv är sådant som inte hör hemma inom oss.

Jag tänker att det är just vår rädsla för att tala om känslor som gör att vi alltid känner oss misslyckade och till slut faktiskt stressade. Att vi dessutom många gånger får höra att vi ska rycka upp oss eller bara gå vidare fast vi inte kan, gör att vi också upplever en skam över att vi inte är förmögna till att göra just det, gå vidare eller rycka upp oss. 

Många människor är så rädda för att tala om hur de mår att de tar på en fasad för att skapa ett yttre för att bli socialt accepterade. Detta pga att vi märker en social isolering när vi väl yttrat att vi inte mår bra. Folk i vår omgivning tar avstånd eller vill vara snälla och lämna oss ifred när vi mår dåligt. Vi har helt enkelt svårt att möta känslor i vår vardag. Hur många arbetsplatser idag är tränade på att hantera situationer där människor hamnar i sorg, nedstämdhet mm? Istället låter vi människor gå hem och vara ifred fast vi kanske egentligen skulle behöva omsorg och någon som tog hand om dem.

För att skapa en sund inställning till att acceptera våra känslor som följer oss genom hela livet så är nyckeln att skapa en medvetenhet kring hur våra känslor kan vägleda oss i vår vardag. Är det ok att jag känner en oro, att jag känner mig nedstämd? Vilka omständigheter har lett mig hit? Att vi börjar normalisera att känslor hör till livet! Att vi kan ta hjälp för att få rätt verktyg, ökad insikt om varför vi mår som vi gör. Vad behöver vi göra om känslorna styr hela vårt liv eller bara vissa delar, eller för att öka vår självmedkänsla när vi hamnar i svåra stunder.

Livet är en resa som bjuder på upp och nedgångar, konstigare än så är det inte!