Är du högkänslig?

Gör självtestet för att se om du är högkänslig

Ur boken Den högkänsliga människan av Elaine N Aron.

Svara ja eller nej i enlighet med hur du känner. Svara ja, också̊ om det stämmer bra eller ganska bra. Svara nej om det inte stämmer särskilt bra eller inte alls. Se längst ner hur testet ska tolkas.

Svara JA eller NEJ på frågorna:

Jag lägger märke till det subtila detaljer i min omgivning

Andra människors sinnesstämningar påverkar mig

Jag är mycket känslig för smärta

Jag behöver dra mig tillbaka under hektiska dagar, till sängen, eller in i ett mörkt rum eller till någon plats där jag kan få vara för mig själv, utan stimulans

Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein

Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka lukter, grova textilier och sirener på nära håll

Jag har ett rikt och komplext inre liv

Jag blir besvärad av oljud

Jag blir djupt berörd av konst och musik

Jag är en samvetsgrann person

Jag hoppar lätt till av oväntade ljud eller annat jag inte är beredd på

Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid

När människor inte trivs i sin fysiska miljö̈ vet jag oftast vad som behöver göras för att de ska få det bekvämare (som att ändra belysningen eller föreslå̊ en annan sittplats)

Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt

Jag anstränger mig särskilt för att inte begå̊ några misstag eller glömma saker

Jag undviker våldsamma filmer och teveprogram

Jag blir lätt överstimulerad nr det är mycket som händer runt omkring mig

Jag reagerar starkt på hungerkänslor som påverkar mitt humör och min koncentrationsförmåga

Jag blir omskakad av förändringar i mitt liv

Jag lägger märke till och uppskattar finstämda och utsökta dofter, smaker, ljud och konstverk

Att ordna mitt liv så att jag slipper konfronteras med upprörande eller överväldigande situationer har hög prioritet i mitt liv

När jag måste konkurrera eller bli observerad medan jag utför en uppgift blir jag så nervös eller skakig att det går mycket sämre än det annars skulle ha gjort

När jag var barn uppfattade mina föräldrar eller lärare mig som känslig eller blyg

Så tolkar du testet: Om du svarat sant på tolv eller fler av frågorna är du antagligen högkänslig. Men inget psykologiskt test är så fullständigt att du bör baseraditt liv på det. Om ara en eller två av frågorna är sanna för dig men i väldigt hög grad kans du kanske också rätteligen kalla dig själv högkänslig.

Om du tror dig vara högkänslig gå gärna in och läs mer om Elaine N Aron och hennes böcker.

Se även tips som jag delar med mig för dig som är högkänslig.